Waar zoekt de (on)gelovige in Nederland zijn heil?

In Nederland verliezen de traditionele christelijke kerken steeds meer invloed en krimpt het aantal leden. Niet-westerse Christelijke kerken, zoals de pinksterbewegingen, groeien juist sterk, hoe kan dat? En wat doen mensen die zich van de traditionele Nederlandse kerk hebben afgekeerd? Antropologe Kim Knibbe geeft antwoord.