Inge McGee

‘Ik leer mijn denkbeelden krachtiger onder woorden te brengen.’


Ik deed een bachelor psychologie. Die vond ik heel interessant, maar ik wist dat ik met een bredere blik naar de wereld wilde leren kijken. Vanuit de psychologie kun je mensen al beter snappen, maar begrijp je nog niet écht hoe ze in elkaar steken. Daarom koos ik voor de master Humanistiek aan de UvH. Door ook vanuit de theologie, sociologie en filosofie naar de wereld te kijken, kan ik mensen in een bredere context plaatsen.

Bij de start van de studie werd ik direct door de vakken gegrepen. Zoals mijn lessen in de premaster over 25 eeuwen theologie. Dat ging over ons veranderende mensbeeld. Zo’n overkoepelende kijk op de wereld sluit mooi aan op de specifieke kijk op de individu die ik vanuit psychologie al heb. Prettig vind ik ook mijn docenten. Ze weten én superveel én staan open voor de input van studenten. Als je een weerwoord hebt, nemen ze je serieus. Dat kenmerkt deze studie: dit is een veilige plek om te leren en om echt met elkaar in gesprek te gaan.

Ik leer hier ook hoe ik mijn denkbeelden krachtiger onder woorden breng én te uiten dat ik iets nog niet weet. Twijfel en onwetendheid worden in onze samenleving ondergewaardeerd. Terwijl je door dat toe te geven juist zoveel kan leren. Maar de belangrijkste les voor mij is toch wel: blijf altijd kritisch. Ook op de Humanistiek zelf. Wat ik uiteindelijk zelf met deze studie wil gaan doen, weet ik nog niet precies. Al heb ik wel een breder doel voor ogen. Ik wil ergens naartoe werken. Ik zie mezelf wel mediator bij internationale conflicten worden. Hoe dat precies vorm moet krijgen, daar ben ik nog mee bezig. Ook hierin blijf ik kritisch en lerende.