Ditty Meerkerk

‘De TUA heeft goede en gepassioneerde docenten’

Het is elke week weer iets om naar uit te zien: op woensdag college volgen met zestien andere zeer gemotiveerde mensen die ook theologie willen verbinden met hun vakgebied. Waar het tot nu toe zoal over ging? Dogmatische benaderingen van de triniteit (drie-eenheid, red.) leidden tot mooie gesprekken over de waarde van het gereformeerde geloven te midden van andersgelovigen. De term ‘gereformeerde theologie’ bracht bijvoorbeeld een discussie op gang over het huidige mensbeeld en kindbeeld in de praktijk van onder meer het onderwijs, met de vraag wat een christelijke pedagogiek nu eigenlijk inhoudt. Er volgde een pleidooi om ook vandaag de bronnen te bestuderen en te kennen. Een direct gevolg hiervan was een voorstel dat ik deed voor een leeskring met mijn collega’s op de school waar ik werk.

In het college Oude en Nieuwe Testament verdiepten we ons in de betekenis van het Oude Testament voor het verstaan van het Nieuwe Testament, en welke aanwijzingen er zijn voor Christus in het Oude Testament. Wat lezen rabbijnen bijvoorbeeld in een tekst als ‘Uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen’ (Hosea 11:1)? Dit soort thema’s hebben direct betrekking op ons Bijbellezen vandaag. 

Prachtig ook hoe we de scholastiek (middeleeuwse filosofie en theologie, red.) geschilderd kregen bij kerkgeschiedenis, door een docent die college en klucht heel dicht bij elkaar houdt.

En wat doen we met al die kennis? De master is bedoeld om de gereformeerde theologie in passend muntgeld om te munten naar de praktijk van vandaag. Het waardevolle van de HGT-master is dat iedereen vanuit zijn eigen vakgebied een bijdrage levert in de gesprekken en colleges. Maar ook in het onderzoek dat op stapel staat. Binnen de vakken mag je voor een deel eigen literatuur kiezen om daarmee je portfolio te vullen. Zelf ben ik van plan om me in mijn vrije ruimte en onderzoek te richten op het snijvlak van psychologie en theologie, vanwege mijn opleiding tot contextueel therapeut en godsdienstdocent.

Ik vind de master echt een aanrader tot nu toe. Zes colleges in een periode vliegen voorbij, wat dat betreft is het ook hard werken. Het is veel leeswerk, maar daardoor maak je ook voor jezelf een verdiepingsslag in de verschillende thema’s. 

De TUA heeft goede en gepassioneerde docenten. Ook de contacten onderling zijn erg goed. Ik vind het motiverend om samen op te trekken en te studeren. Ik geniet er tot nu toe heel erg van om deze master te doen.