Evert-Jan de Jong

Tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt van mijn keuze voor de TUA. Ik ervaar het doen van de studie theologie als een enorme blijdschap! Aan de TUA is het oprecht goed toeven. De opleiding bestaat uit allerlei vakken, waaronder ook Grieks en Hebreeuws, en er wordt veel van je verwacht. Daar staat tegenover dat de opleiding boeiend en veelzijdig is. De docenten zijn betrokken en er is ruimte voor kritisch denken en diepe vragen. Een vraag die zeker ook aan bod komt: wie ben ik en wat zou ik kunnen betekenen voor kerk en/of samenleving?
Theologie is een opleiding waar je leert luisteren, veel leert nadenken en waar je leert omgaan met de mensen die op je weg geplaatst worden. De studie leidt niet alleen op voor het predikantschap. Zelf heb ik de ambitie om geestelijk verzorger te worden in een ziekenhuis en/of andere (maatschappelijke) instelling.
Heb je nog twijfels? Kom een dag meelopen! Ben je overtuigd? Schrijf je in en laat de theologische wereld voor je opengaan. Ga genieten van de koningin der wetenschappen!