Hilde Bom

In de TUA-master ga je nog meer de diepte in dan bij de bachelor. Je bouwt voort op de kennis die je al hebt. Je leest meer de bronnen zelf en bent zo als het ware in gesprek met theologen van vroeger en nu. De colleges zijn vaak kleinschalig, zodat er veel ruimte is om vragen te stellen en in gesprek te gaan met docenten en klasgenoten. Zo word je aan het denken gezet over de stof en wat dat betekent voor de kerk, de geloofspraktijk vandaag en misschien wel jouw eigen geloof.

Regelmatig wordt ook van een student verwacht de leiding te nemen in de bespreking van collegestof. Op deze manier leer je niet alleen zelfstandig de stof te verwerken, maar oefen je ook vaardigheden zoals presenteren en het leiden van discussies.

Het leuke van de master is ook dat je meer eigen inbreng hebt. Zo kies je een major- en minorvak waarin je je wilt specialiseren. Ook voor de invulling van colleges wordt input van studenten meegenomen. Daardoor kun je samen op zoek naar wat relevant is om als theoloog in spe te onderzoeken en welke literatuur je graag wilt bespreken.

Met je masterscriptie ga je echt de diepte in. Hierin kun je laten zien dat je in staat bent om zelfstandig en op niveau met de literatuur om te gaan en beargumenteerde keuzes te maken. Natuurlijk weet je ook dan nog lang niet alles! Het denken dat je geleerd hebt, krijgt waarde en verdieping door in de kerk en de maatschappij te gaan dienen. En God is altijd groter dan wij kunnen denken. Maar het denken over God blijft de moeite waard en ik ben dankbaar dat ik dat, samen met docenten en studenten, aan de TUA mag doen!