Joëlle Klein

Joëlle is een derdejaarsstudent Bachelor Religiewetenschappen (Religie, Politiek en Samenleving) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Van vredelievend tot gewelddadig, van fascinerend tot bevreemdend: de rol van religie in de hedendaagse samenleving en de internationale politiek is ingewikkeld en veelzijdig. Wil je bijvoorbeeld de achtergronden leren kennen van de politieke islam in het Midden-Oosten, van conservatieve christenen in de Verenigde Staten of van de relatie tussen populisme en christendom in Europa? Dan is de bachelor Religie, Politiek en Samenleving jouw opleiding. Hierbij is het unieke van deze bachelor dat je een dieper inzicht krijgt in de achtergronden en bronteksten van de vijf belangrijke religieuze tradities. Zo leer je vanuit het perspectief van deze religies zelf naar actuele maatschappelijke kwesties en politieke vraagstukken te kijken. Verder ontwikkel je relevante onderzoeksvaardigheden, leer je kritisch lezen, schrijven en discussiëren en word je opgeleid tot religiewetenschapper met oog voor de wereld om je heen.