Humanistiek

Type: MA (ambtsgericht) | 3 jaar
Taal: Nederlands en Engels

De driejarige, ongedeelde master Humanistiek kent een stevig programma, gericht op het levensbeschouwelijk ambt van geestelijke verzorging. Daarbij verstaan wij geestelijke verzorging door humanistici in brede zin: naast levensbeschouwelijke competenties, zijn hiervoor ook educatieve competenties en kennis van organisatie- en beleidsvraagstukken nodig. Geestelijk verzorgers werken immers in organisaties, veelal in de publieke sector (zorgsector, defensie, justitie), waar zij ook educatieve taken verrichten (bijvoorbeeld op het terrein van ethiek). Bovendien is een eigentijdse invulling van het levensbeschouwelijk beroep of ambt nodig. Geestelijke verzorging ontwikkelt zich tot een professie die ook buiten de traditionele institutionele kaders haar werkterrein vindt. De UvH leidt haar studenten op tot professionals gespecialiseerd in de omgang met existentiΓ«le en ethische vragen in verschillende maatschappelijke contexten, inclusief wetenschappelijk onderzoek.

Bekijk de website