Naomi van Lobenstein

He! Mijn naam is Naomi. Ik ben 23 jaar en zit in het eerste jaar van de predikantsmaster aan de Theologische Universiteit in Kampen. Het is niet vanzelfsprekend dat ik aan deze universiteit studeer. Als jong meisje was ik al gefascineerd door het werk van een predikant. Mensen vertellen over het wonderbare werk van Jezus Christus, dat wilde ik ook! Daarnaast vond ik het toen al heel bijzonder dat je als predikant bij zoveel fases in een leven betrokken mag zijn en heel dichtbij mag komen. Je bent er bij wanneer er een nieuw leven wordt gegeven en je een kindje mag dopen, je bent er bij wanneer mensen bewust kiezen om Jezus te volgen en belijdenis doen, maar je kunt ook van betekenis zijn wanneer er huwelijksproblemen zijn of wanneer het aardse leven ten einde loopt. Alle leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus zijn in de kerk vertegenwoordigd en dat maakt wat mij betreft de kerk zo mooi! Daar onderdeel van mogen zijn, dat lijkt me heel dankbaar werk.

Voorlopig studeer ik nog 3 jaar in Kampen, maar na mijn opleiding zou ik graag in de kerken willen werken. Mensen pastoraal ondersteunen en vertellen over Jezus, Bijbel en het leven van alle dag aan elkaar verbinden, daar voel ik me toe geroepen!

https://www.youtube.com/watch?v=iOS8qkg9Q68