Theologie

Type: MA (ambtsgericht) | 3 jaar
Taal: Nederlands

De masteropleiding Theologie Predikant sluit aan op de bacheloropleiding. Je wordt opgeleid tot een professional die in staat is om als gereformeerd theoloog te werken in Gods Koninkrijk, gericht op kerk en samenleving. We hechten daarom veel waarde aan een goed wetenschappelijk, geestelijk en praktisch niveau van de opleiding.

De master heeft een doorgaande leerlijn Persoonlijke Praktische Vorming, waardoor je gevormd en geschoold wordt om als predikant aan de slag te gaan. Daarnaast krijg je flink wat verdiepende theologische modules aangeboden in de eerste twee jaar van de opleiding. Al vanaf de eerste periode loop je stage, wat zorgt voor een bijzondere uitwisseling van theorie en praktijk. Het derde jaar is je afstudeerjaar. In dit jaar ga je je specialiseren en loop je een tien-weekse eindstage. Dit kan ook in het buitenland. Je rondt af met een onderzoek en een scriptie en een afstudeerwerkstuk.

Bekijk de website