Nikki Haze

Na het behalen van mijn bachelor Geschiedenis schreef ik me in voor het research masterprogramma van Theologie en Religiewetenschappen. Ik koos voor een specialisatie in Religie, Conflict en Globalisering omdat ik de rol van religie in de hedendaagse wereld wilde bestuderen.

In dit programma probeer je niet het bestaan van religies te ‘bewijzen’, maar focus je op religies als fenomenen die het leven van mensen, hun identiteiten en gedrag beïnvloeden. Je wordt aangemoedigd de wereld te observeren vanuit een niet-Eurocentrisch perspectief. We mogen hier in het Westen dan seculiere staten geworden zijn, waar religie geen grote rol speelt, maar dat geldt niet voor de rest van de wereld. Mijn medestudenten hebben uiteenlopende achtergronden. Dat maakt de discussies in de klas heel interessant. Ik denk dat dit masterprogramma niet alleen helpt om je kennis uit te breiden, maar dat je er ook persoonlijk door verandert.

Mijn scriptie richt zich op de rol van religie in internationale ontwikkelingsprogramma’s. Omdat West-Europa de internationale politiek domineert, is de ontwikkelingsagenda heel seculier en worden lokale religieuze en culturele systemen vaak niet serieus genomen. In mijn scriptie kijk ik naar religieuze NGO’s en onderzoek ik of ze in dit opzicht iets nieuws brengen. Na mijn afstuderen wil ik een PhD gaan doen om meer over dit onderwerp te leren. In de toekomst hoop ik als academicus te gaan werken of mijn eigen NGO op te richten, een NGO die probeert om de belangen en doelen van lokale gemeenschappen te dienen en niet die van politici of grote bedrijven.