Theologie

Type: MA (ambtsgericht) | 3 jaar
Taal: Nederlands

De driejarige master Theologie aan de TUA is breed Γ©n diep. In de master specialiseert de student zich verder, als vervolg op de bachelor theologie. Naast deze uitgebreide specialisatie in de diepte vindt ook nog steeds studie in de breedte plaats. Wie deze master heeft afgerond, is dan ook all-round theoloog. Eenmaal afgestudeerd wordt een aanzienlijk deel van de alumni predikant, met name in de Christelijke Gereformeerde Kerken, maar ook elders. Anderen vinden hun weg als wetenschapper, evangelist, docent, geestelijk verzorger, zendeling, kerkelijk werker, etc. Aan de TUA wordt gestudeerd in een Bijbelgetrouw klimaat, in een betrekkelijk kleine gemeenschap, die door velen als heel prettig wordt omschreven.

Bekijk de website