Religiewetenschappen (Religie, politiek en samenleving)

Instelling: Radboud Universiteit
Type: BA | 3 jaar
Taal: Nederlands en Engels

Van vredelievend tot gewelddadig, van fascinerend tot bevreemdend: de rol van religie in de hedendaagse samenleving en de internationale politiek is ingewikkeld en veelzijdig. In deze Bachelor, met de focus op religie in politiek en samenleving, leer je onder meer de achtergronden kennen van de politieke islam in het Midden-Oosten, de rol van de conservatieve christenen in de Verenigde Staten en de relatie tussen populisme en christendom in Europa.

Het unieke van deze bachelor is dat je een dieper inzicht krijgt in de achtergronden en bronteksten van de vijf belangrijke religieuze tradities. Zo leer je vanuit het perspectief van deze religies zelf naar actuele maatschappelijke kwesties en politieke vraagstukken te kijken.

Door je te verdiepen in verschillende disciplines, zoals de sociologie, psychologie, antropologie en filosofie, bestudeer je het fenomeen religie vanuit diverse invalshoeken.

Bekijk de website