Religie Levensbeschouwing (kopopleiding)

Instelling: Fontys
Type: BA (educatief) (HBO) | 1 jaar
Taal: Nederlands

Studenten die reeds een bacheloropleiding theologie en religiewetenschappen WO of HBO hebben afgerond kunnen bij Fontys in Tilburg een eenjarige (60ec) kopopleiding volgen (zowel in voltijd als in deeltijd). Toelating tot het kopopleidingprogramma vereist een inschrijving via studielink voor de desbetreffende kopopleiding. Een intakegesprek gaat aan de toelating vooraf. Het programma bestaat uit stages en praktijkvakken rond didactische, pedagogische en vakinhoudelijke bekwaamheid en sluit aan bij de landelijke kennisbasis. Voltijdstudenten volgens naast de stage twee tot drie dagen per week colleges. Deeltijdstudenten hebben een dag per week colleges en daarnaast stage. Voor (deeltijd)studenten die al in het onderwijs werkzaam zijn, kan de werkplek als stageplaats worden gebruikt (onder voorwaarden). Studenten van de kopopleiding volgen een deel van de colleges samen met derde en vierdejaars studenten van de lerarenopleiding DRL en een deel apart, met name in periode 1. De opleiding omvat onder meer (vak)didactiek, godsdienstpedagogiek, ontwikkeling van een vakvisie, naast beroepsproducten lessenserie en leerlingbegeleiding.

Bekijk de website