Psychologie

Wat zijn religieuze ervaringen? Hoe werkt religie in het brein? Welke rol kan religie spelen in het ontstaan en in het verwerken van trauma’s? Religie- of godsdienstpsychologen analyseren, verklaren en voorspellen wat mensen doen, denken, voelen en ervaren in religieuze en seculiere contexten. Zie ook: Praktische theologie en Geestelijke verzorging.