Onderwijs

Welke kennis, inzichten en vaardigheden over religie moeten leerlingen meekrijgen? Hoe worden ze getraind in interreligieuze dialoog en gevormd tot burgers in een multireligieuze samenleving? Wat is het belang van de vrijheid van onderwijs en hoe geven religieuze scholen hun identiteit vorm, ook wanneer de meeste leerlingen seculier zijn? Daarnaast wordt nagedacht over de professionele vorming van docenten.