Pedagogiek

De godsdienstpedagogiek denkt na over processen van geloofsoverdracht, het ontwikkelen van kennis over religies en het innemen van je eigen positie. Zulke processen vinden plaats binnen het gezin, in het basis- en voortgezet onderwijs (bijv. godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijke vorming) en binnen een religieuze gemeenschap (bijv. catechese). Daarbij gebruiken we pedagogische en psychologische inzichten over hoe kinderen, jongeren en volwassenen zich ontwikkelen.