Werk en Zingeving

Type: MA | 1 jaar
Taal: Nederlands

Hoe draagt werk bij aan welzijn? Wat bepaalt ons werkgeluk, en hoe kan zingeving bijdragen aan de cultuur binnen organisaties? Werk is een belangrijke bron voor zingeving, en structurele aandacht hiervoor binnen organisaties bevordert het welzijn van medewerkers. In deze track van de master Theologie en Religiewetenschappen leer je kritisch reflecteren op wat werk betekent voor identiteitsvorming, hoe mensen werk ervaren en samen vormgeven, maar ook wat de impact van werk is op de samenleving.

Je onderzoekt welke rol leiderschap speelt op organisatie- en teamniveau, als ook op persoonlijk vlak. Je onderzoekt hoe je ervoor kunt zorgen dat iedereen zich thuis voelt binnen een organisatie, en hoe dit duurzaam bijdraagt aan een gezonde en veerkrachtige organisatie. Je analyseert de relatie tussen werk en zingeving vanuit de godsdienst- en organisatiepsychologie, antropologie, sociologie, bedrijfskunde, en filosofie en ethiek. Je ontwikkelt hierdoor vaardigheden om mensen en organisaties te adviseren en begeleiden op het gebied van zingeving in een arbeidscontext.

Bekijk de website