Ethiek

Wat maakt het leven tot een goed leven? Wat is juist om te doen en wat niet? Wat is een rechtvaardige samenleving? Ethici bezinnen zich op het menselijk leven en handelen in termen van goed en kwaad, juist en verkeerd. Daarbij kunnen religieuze bronnen, opvattingen of praktijken richting wijzend zijn. Belangrijke deelgebieden van de ethiek zijn medische ethiek, de ethiek van oorlog en vrede, seksuele ethiek en milieuethiek.