Identiteit (sociaal-cultureel)

Hoe hangen sociaal-culturele identiteiten als sekse, gender, seksualiteit, etniciteit en sociale klasse samen met religieuze identiteit? Hoe draagt religie soms bij aan de onderdrukking van sociale minderheden maar soms ook aan hun emancipatie of bevrijding? Zulke vragen komen bijvoorbeeld aan de orde binnen de genderstudies of de bevrijdingstheologie.