Antropologie

De antropologie van de religie bestudeert religieuze praktijken van mensen, groepen of bevolkingen. Ze kijken ook naar de wisselwerking tussen religieuze praktijken, culturele praktijken en het sociale gedrag. (Iets anders is de theologische antropologie, de theologische reflectie op de mens.)