Zorgethiek en Beleid

Type: MA | 1 jaar
Taal: Nederlands en Engels

Wat maakt zorg tot goede zorg? In de eenjarige master Zorgethiek en Beleid onderzoek je de vraag wat het moreel goede in zorg en beleid is, en hoe dit als basis kan dienen voor verbeteringen. Je kijkt hiernaar op allerlei manieren: zowel theoretisch en filosofisch als praktisch, en zowel vanuit organisatorische als vanuit maatschappelijke invalshoeken. Je wordt opgeleid tot een professional die op academisch niveau kan omgaan met existentiële en ethische vragen in zorg- en welzijnspraktijken. Je beschikt over vaardigheden om zelfstandig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en de resultaten daarvan over te brengen en toe te passen, zowel binnen als buiten je wetenschappelijke discipline.

Bekijk de website