Gezondheid en welzijn

Hoe draagt zingeving bij aan het algemeen welzijn van mensen? Welke rol spelen bepaalde praktijken (bijv. mediteren of bidden), overtuigingen (over jezelf, anderen, de wereld en het ultieme) en ervaringen (bijv. transformatie of crisis)? Welke rol speelt religie in maatschappelijke projecten als voedselbank en daklozenopvang? Onderzoekers (met name binnen de psychologie) bestuderen onder andere hoe mensen omgaan met een crisis en wat daarvan de effecten zijn op korte en lange termijn. Zie ook: Ethiek van de gezondheidszorg.