Politiek

Hoewel kerk en staat in veel westerse landen gescheiden zijn, speelt religie een belangrijke rol in de politiek. Hoe verhoudt religie zich tot politiek en hoe gaan politieke partijen met religie om? Wat is de politieke functie van het beroep op een bepaalde religie of juist een verzet ertegen? Wat is de betekenis van religie voor een goed functionerende democratie?