Lichamelijkheid

In religieuze praktijken, regels en voorstellingen speelt het lichaam een centrale rol: kleding en juwelen, besnijdenis en tatoeages, reinigings- en maaltijdrituelen, emoties en extase, celibaat en ascese. Wat is de religieuze betekenis van sekse en etniciteit in relatie tot lichamelijkheid of van het gezonde, gehandicapte of verwonde lichaam? Hoe verhouden zich lichaam, geest en ziel?