Dood

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met sterven, dood en rouw. Hoe gaan mensen om met verlies? Welke rol spelen rituelen, religie en spiritualiteit? Hoe geven mensen vorm aan een uitvaart in een context van verandering en verschuivende waarden en tradities? En welke rol speelt de dood in onze samenleving?