Zending

Zending of missie is de communicatie van het geloof buiten de eigen geloofsgemeenschap, in woord en daad. Binnen het christendom gaat het bijvoorbeeld om de verkondiging van het evangelie aan hen die het evangelie niet (meer) kennen (evangelisatie) en de evangelisch geïnspireerde dienstverlening (diaconie), binnen de Islam gaat het om de uitnodiging tot geloof (d’awah). Godsdiensten hebben hiermee uiteenlopende doelen: van propaganda tot dialoog.