Missiologie

Missie of zending is de communicatie van het geloof buiten de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap. Wetenschappers bestuderen missionaire praktijken in diverse contexten, zowel in het verleden (missiegeschiedenis) als in het heden (missionaire antropologie), en de theorie van missie (missietheologie). De missiologie is dus zowel een empirische als een normatieve wetenschap.