Bijbelwetenschappen

Bijbelwetenschappers bestuderen de Tenach / het Oude Testament (Hebreeuws & Aramees) en het Nieuwe Testament (Grieks), en de overleveringsgeschiedenis van deze teksten in oude en moderne vertalingen. Ze kijken daarbij ook naar de invloed van de culturele context waarin de teksten zijn ontstaan en naar teksten die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen, zoals apocriefe en pseudepigrafe teksten, de Dode Zeerollen of de Gnostieke teksten van Nag Hammadi. Verder onderzoeken ze de betekenis van de Bijbel voor hedendaagse lezers (al dan niet gelovig) en de invloed op film, kunst en literatuur.