Praktische theologie

Dit vakgebied houdt zich bezig met de bestudering van religieuze praktijken binnen en buiten geloofsgemeenschappen. Het kan gaan over het werk van priesters of predikanten (bijv. voorgaan of pastorale gesprekken voeren), maar ook breder over rituelen, leerprocessen of films. We gebruiken daarvoor sociologische, psychologische en antropologische analyses samen met theologische theorieën. We beschrijven deze praktijken, stellen normatieve vragen of doen suggesties voor verbetering.