Systematische theologie

Wie of wat is God en hoe kunnen wij over God iets weten? Wat is de bedoeling van de wereld en wat betekent het om mens te zijn? Op zulke vragen zoeken systematisch-theologen een antwoord vanuit hun geloofstraditie, maar steeds in samenhang met de wetenschappelijke inzichten en de opgedane ervaringen van hun eigen tijd. Ze proberen de inhoud van een religieuze traditie op een samenhangende en verantwoorde manier te verwoorden. Zie ook: Filosofie en Missiologie.