Wetenschap

Theologen en religiewetenschappers bestuderen hoe religieuze voorstellingen samenhangen met (natuur)wetenschappelijke theorieën (bijv. conflicterend, harmonieus, onafhankelijk of complementair). Ook onderzoeken ze hoe theologie en religiewetenschap zich verhouden tot andere wetenschappen (sociale, geestes- en natuurwetenschappen) en hoe ze zélf als wetenschappelijke disciplines gezien kunnen worden.