Geschiedenis

Historici beschrijven en analyseren de geleefde religie van mensen de eeuwen door. Zij richten zich op de vraag hoe religie zich in de samenleving heeft gemanifesteerd, hoe mensen daaraan vorm hebben gegeven en hoe religie en omringende samenleving elkaar over en weer hebben beïnvloed. Onder de noemers van “Kerkgeschiedenis” en “Geschiedenis van het christendom” bestuderen veel onderzoekers in Nederland de bronnen en geloofspraktijken van het christendom en de christelijke kerken in hun historische, politieke en maatschappelijke contexten. Geschiedenis draagt door de bestudering van het verleden bij aan een kritische reflectie op de eigen identiteit.