Israël

Theologen en religiewetenschappers doen op veel verschillende manieren onderzoek met betrekking tot Israël. In de Bijbelwetenschap ligt de nadruk op het oude Israël (ca. 1000 v. Chr. tot 200 n. Chr.). Het huidige land Israël is een multireligieuze staat en veel onderzoek wordt gedaan naar de etnische, politieke en religieuze verschillen die het herbergt. De geschiedenis van het jodendom is weliswaar verwant aan de geschiedenis van Israël, maar valt daarmee niet samen.