Godsbeelden

Mensen hebben allerlei ideeën over God. Sommigen zien God bijvoorbeeld als een persoon, anderen als een kracht die de wereld beïnvloedt. Soms gebruikt men daarom niet eens het woord ‘God’. Die beelden spelen in alle religies een grote rol en zijn ook altijd omstreden. In sommige religies is het verboden om God af te beelden. In theologie en religiewetenschap bestuderen we onder meer de beelden die we vinden in de religieuze geschriften en in hedendaagse praktijken en ervaringen. Hoe ontwikkelen de beelden zich door de tijd heen, hoe hangen ze samen en welk effect hebben ze op mensen en samenlevingen?