Taal

Taal is in religies op tal van manieren aanwezig: als aanroeping, lied, gebed, belijdenis, maar ook in heilige boeken, dogma’s en theologieën. Is er een eerste begin aan te wijzen? Gaan die woorden en zinnen ergens over? Gelovigen menen vaak dat alleen zij dat kunnen begrijpen. Maar dat is de vraag. Wat kunnen theologen en religiewetenschappers, die er eerder van buitenaf naar kijken, erover zeggen? Zie ook: Kunst en literatuur.