Godsdienst en Levensbeschouwing

Instelling: Tilburg University
Type: MA (educatief) | 2 jaar
Taal: Nederlands

In deze opleiding leer je hoe je als docent jongeren kunt begeleiden in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling en kennis bij kan brengen over de rol van religie in onze maatschappij. Naast academische verdieping in theologische en aanverwante disciplines volg je onderwijsgerichte vakken die je tijdens je stage meteen in de praktijk kunt toepassen.

De opleiding kent twee leerlijnen die door de beide masterjaren heen lopen: een onderzoeksleerlijn (60 EC), waarin het accent op theologische vakkennis ligt, en een didactische leerlijn (60 EC), waarin je wordt geschoold als eerstegraads docent. Het eerste jaar is multidisciplinair van opzet. Je volgt theologische verdiepende cursussen, maar ook didactische vakken. In het tweede jaar van de opleiding loop je stage en maak je kennis met de dagelijkse praktijk van het werken als docent Godsdienst en Levensbeschouwing en met de onderwijswereld. Je sluit je master af met een masterthesis. De opleiding is ook in deeltijd beschikbaar.

Bekijk de website