Vergelijkende religiewetenschappen

Vergelijkende religiewetenschap is de interdisciplinaire en vergelijkende studie van religies, religieuze verschijnselen, voorstellingen en praktijken in hun maatschappelijke context. Vergelijken werkt verhelderend over en weer en helpt om religieuze diversiteit te doorgronden. Vergelijkende religiewetenschappers zijn ook geïnteresseerd in geleefde religie en de spanning tussen religieuze voorschriften en daadwerkelijke praktijken.