Populaire cultuur en moderne media

Religie heeft altijd uitdrukking gevonden in alledaagse vormen van cultuur, vroeger vaak volkscultuur of folklore genoemd. Dat konden vormen van vermaak en ontspanning zijn, zoals verhalen, zang en dans, of vormen van volksdevotie, vaak gepaard met materiële uitingen (volkskunst). De moderne media (radio, televisie, film, internet) hebben bijgedragen aan een sterke verspreiding en commercialisering van de populaire cultuur. Religieuze motieven en thema’s spelen vaak een rol in de populaire cultuur, die soms ook functies van de klassieke religies (zingeving, troost, gemeenschapsgevoel, identiteit) lijkt over te nemen.