Spiritualiteit

Met spiritualiteit bedoelen we de manier waarop mensen persoonlijk omgaan met religieuze of andere ‘hogere’ waarden in hun leven. Alle klassieke religies kennen tradities en praktijken van spiritualiteit (bijvoorbeeld gebed, meditatie en pelgrimage) en vormen van ascese en kloosterleven als uitdrukking van een bepaalde spiritualiteit. Maar ook buiten de gebaande paden van religies kunnen mensen zoeken naar spirituele groei, in nieuwe religieuze bewegingen (zoals New Age) of als ‘solo-religieus’. Zie ook: Religie (begrip).