Secularisme

Wat verstaan we onder secularisatie en zijn westerse samenlevingen geseculariseerd? Betekent secularisatie in de eerste plaats de scheiding van kerk en staat of vooral de toenemende ontkerkelijking (in het Westen)? Staat secularisme gelijk aan neutraliteit of aan atheïsme? Hoe hangen opvattingen over secularisme samen met bijvoorbeeld nationale, etnische of seksuele identiteit? Wat bedoelen we als we een samenleving postseculier noemen?