Religieus pluralisme

Sommige samenlevingen kennen een dominante religie maar tolereren meerdere religieuze minderheden. In andere samenlevingen bestaan verschillende religies naast elkaar zonder elkaar te beïnvloeden. Tot slot zijn er samenlevingen waarin verschillende religies sterk met elkaar verweven zijn. Religieus pluralisme kan onder andere leiden tot religieuze spanningen, vragen over publieke moraal of interreligieuze dialoog.