Publieke moraal

Moeten burgers van een land bepaalde “normen en waarden” onderschrijven? Welke rol mogen of moeten religieuze denkbeelden of groepen spelen in politieke discussies over morele kwesties? Kan een samenleving één gemeenschappelijke moraal hebben of is het goed als verschillende groepen hun eigen moraal hebben (zie ook Religieus pluralisme)?