Religiewetenschap

Instelling: Universiteit Utrecht
Type: BA | 3 jaar
Taal: Nederlands

Zingeving en religie spelen een grote rol in de manier waarop mensen hun leven vormgeven, andere mensen beoordelen en vraagstukken over mensenrechten, politiek, oorlog en vrede beantwoorden. Vanuit mondiaal perspectief is religie een voorname en daarmee onmisbare factor bij politieke, sociale, en culturele vraagstukken. De bacheloropleiding Religiewetenschap in Utrecht legt de nadruk op hedendaagse vraagstukken over religie en cultuur. Hierbij wordt vooral gekeken naar de monotheïstische tradities. Nadat in het eerste jaar kennis wordt opgebouwd van religie in het algemeen en jodendom, christendom, en islam in het bijzonder, vindt in het tweede jaar verdieping plaats waarbij de nadruk ligt op actuele discussies. Het derde jaar biedt mogelijkheden tot verdere specialisatie of verbreding. De opleiding is gekoppeld aan een paar sterke onderzoeksprogramma’s van internationaal bekende wetenschappers.

Bekijk de website