Vrede en geweld

Hoewel religieuze overtuigingen vaak hebben bijgedragen aan vrede hebben veel mensen in naam van hun geloof ook geweld gepredikt. Welke rol spelen religieuze groepen en ideeën bij het ontstaan van gewelddadige conflicten in de wereld? Hoe dragen ze bij aan het bereiken van vrede? Welke sociale factoren spelen hierbij een rol?