Erfgoed

Vele eeuwen religiegeschiedenis hebben diepe sporen achtergelaten in onze materiële en immateriële cultuur: gebouwen, zoals kerken en kloosters, maar ook verhalen, symbolen, rituelen, feesten en waarden. Een groot deel van de kunst, de literatuur en de muziek is wereldwijd doortrokken van religieuze symboliek. Door secularisatie en ontkerkelijking verdwijnt de vanzelfsprekendheid van de religieuze tradities.