Migratie

Binnen religiewetenschap en theologie staat migratie voor alles wat te maken heeft met menselijke mobiliteit in relatie tot de omgeving waarin het leven vorm en betekenis krijgt. We bestuderen identiteitsvorming en hoe het dagelijkse (samen)leven vorm krijgt, nu en in het verleden. Dat doen we door te kijken naar wat ervaringen van migratie met geloof, cultuur en levensbeschouwing doen.