Religie (begrip)

Religie (in het Nederlands: godsdienst) is geen eenduidig begrip. Volgens de oudste definitie is religie ‘geloof in geestelijke wezens’, maar die definitie wordt niet meer gedeeld. Religie kan inhoudelijk gedefinieerd worden als het geloof in het bestaan van een wereld anders dan de zichtbare wereld. Functioneel gezien geeft religie oriëntatie of inspiratie aan het menselijk handelen. Religie wordt dan ook vaak – meer neutraal – gedefinieerd als zingevingssysteem. Als ‘systeem’ valt religie samen met geïnstitutionaliseerde religie. Kijken we naar de beleving dan spreken veel onderzoekers over geleefde religie of over spiritualiteit.