Islam en Arabisch

Instelling: Universiteit Utrecht
Type: BA | 3 jaar
Taal: Nederlands

De nadruk van de opleiding ligt op het bestuderen van de islam als religie, maar ook als historisch en maatschappelijk verschijnsel. Inzicht in de culturele verscheidenheid onder moslims, en de verschillende tradities komen uitvoerig aan bod, maar ook onderwerpen als de positie van vrouwen en de beeldvorming over de islam. Naast historische kennis, en kennis van actuele vraagstukken waarbij de islam een rol speelt, vindt er een intensieve taaltraining Arabisch plaats. Hierbij wordt het Modern Standaard Arabisch aangeleerd.

Bekijk de website