Economie

Welke keuzes maken mensen bij het produceren, verdelen en consumeren van goederen? Welk licht werpen theologische of religieuze bronnen op uiteenlopende zaken als kapitalisme, schaarste, armoede en menselijke behoeften?