Populisme

Populisten zeggen de stem van het volk te vertolken en verzetten zich vaak tegen een zittende (politieke) macht. Wat is volgens hen het eigene van dat volk en wat is zijn grootste bedreiging? Wat voor soorten populistische politiek (rechts en links) bestaan er? Welke rol spelen religie en theologie in de vormgeving van en kritiek op populisme?